Dubbel glas prijzen

Je bent benieuwd wat dubbel glas kost? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren. Deze zullen we hier uiteenzetten zodat je een aardig idee kunt krijgen van de kosten van dubbel glas in jou situatie.

Wat is dubbel glas?

Om te kunnen begrijpen hoe de prijs van dubbel glas is opgebouwd is het handig als je weet hoe dubbel glas in elkaar zit. Zaken welke niet direct zichtbaar zijn aan dubbel glas bepalen namelijk voor een belangrijk deel de prijs.

Het prijsverschil tussen verschillende dubbel glas soorten heeft allemaal te maken met de isolatiewaarde van glas. Waar we onder het volgende kopje op terug komen.

dubbel-glasDubbel glas bestaat uit twee of drie glasplaten met daartussen een spouw. Dubbel glas wordt in de fabriek vervaardigd en bestaat uit glasplaten welke aan de randen aan elkaar vast zitten d.m.v. een aluminiumprofiel. Dit aluminiumprofiel is dicht gekit met kit welke het geheel bij elkaar houdt. Deze kit zorgt tevens voor een luchtdichte afdichting.

In de spouw van het glas zit droge lucht of een edelgas zoals argon. De droge lucht in de spouw voorkomt dat er vocht aan de binnenkant van de dubbele beglazing kan condenseren.

De spouw met stilstaande lucht zorgt ervoor dat het dubbele glas de warmte isoleert. Glas zelf geleid namelijk warmte.

De isolatiewaarde van dubbel glas

De isolatiewaarde van dubbel glas wordt aangegeven met de U-waarde.

De U-waarde is het warmtedoorgangscoëfficiënt en geeft aan hoeveel energie er per vierkante meter, per seconde, wordt doorgegeven bij een temperatuurverschil van 1 graden.

Dit wordt aangegeven als W/m2K (Watt per vierkante meter Kelvin). Hoe lager de U-waarde van isolatie glas is des te beter het de warmte isoleert en hoe duurder het glas zal zijn.

De U-waarde van dubbel glas wordt door een bepaald aantal factoren bepaald:

 • De spouwbreedte
 • De vulling van de spouw
 • De coating van het glas
 • Het aantal glasplaten

Deze vier punten worden hier onder toegelicht.

De spouwbreedte

Hoe breder de spouw (de dikte van het aluminiumprofiel) van het dubbel glas is des te beter het zal isoleren. De warmte zal een bredere luchtbrug in de spouw moeten overbruggen om naar buiten toe te kunnen ontsnappen.

Voor dubbel glas is de spouwbreedte meestal 12 of 15mm maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een spouwbreedte van 9mm indien het glas in een oud kozijn geplaatst moet worden. In oude kozijnen, waarin voorheen enkelglas zat, is te weinig ruimte om dikker dubbel glas te plaatsen. Dit is nadelig voor de isolatiewaarde van het dubbel glas maar economisch gezien een verantwoorde oplossing aangezien de kozijnen niet vervangen hoeven te worden.

Indien het nodig is om de kozijnen te vervangen vergelijk dan de prijzen van kozijnen.

De vulling van de spouw

Om een betere isolatiewaarde te verkrijgen kan de spouw van het isolatieglas gevuld worden met argon of krypton gas. Dit geeft een betere isolatie waarde dan droge lucht. Daar staat wel tegenover dat de kosten van het glas wat hoger zullen uitvallen.

Een coating op het glas

Aan de spouwzijde van de binnen ruit kan een flinterdun metaallaagje worden aangebracht. Deze coating zorgt ervoor dat de warmte wel van binnen naar buiten kan maar lastiger naar buiten. De warmte welke naar buiten wil ontsnappen wordt voor een deel terug gekaatst naar binnen.

Deze metaalcoating is flinterdun en je kan er gewoon door naar buiten kijken. Het naar binnen kijken wordt door de metaalcoating iets moeilijker omdat de coating een licht spiegelend effect heeft en omdat het in de woning doorgaans donkerder is als buiten. Het geeft je daardoor wat meer privacy.

Dubbel glas met een coating wordt HR+, HR++ en HR+++ isolatie glas genoemd. Om een hogere isolatie waarde te verkrijgen wordt de coating dikker gemaakt. Bij een dikke coating kan het glas meer kleuren krijgen wat hinderlijk kan zijn. Om een idee te krijgen wat je te wachten staat wat betreft de kleur van het glas kan je de glaszetter om glasstalen vragen.

Indien een woning is voorzien van normaal dubbel glas (glas zonder coating) en er moet slechts één raam aan een woning zijde vervangen te worden dan wordt aangeraden om deze te vervangen met normaal dubbel glas. Indien één raam vervangen wordt voor bijvoorbeeld HR++ glas (voorzien van een coating) dan ontstaat er namelijk kleur verschil met de andere glasvlakken aan de woning.

Isolatie glas welke voorzien is van een coating is duurder dan normaal dubbel glas.

Door bovenstaande drie factoren met elkaar te combineren kan een erg goede isolatie waarde (lage U-waarde) worden behaald.

Een bredere spouw heeft geen of nauwelijks effect op de prijs van het dubbel glas. De enige voorwaarde voor een brede spouw is dat er genoeg ruimte moet zijn in de sponning van de kozijnen. Een glaszetter zal dit voor je opmeten.

Een argon of krypton gas vulling en een coating zullen het glas wel duurder maken.

Het aantal glasplaten

Isolatie glas wordt meestal uitgevoerd met twee glas platen maar kan ook uitgevoerd worden met drie glasplaten. Je hebt dan twee maal een lucht (of gas) spouw waardoor het nog beter de warmte isoleert.

Een ander voordeel van driedubbel isolatie glas is dat het ook erg goed geluidswerend is wat een uitkomst is voor woningen in de buurt van drukke wegen.

Driedubbel glas wordt ook wel aangegeven als HR+++ glas en kan ook uitgevoerd worden met een metaalcoating en een gasvulling in de spouw.

Driedubbel glas is duurder dan dubbel glas, er is tenslotte meer materiaal voor nodig. Ook kunnen de kosten voor het plaatsen van driedubbel glas hoger uitvallen. Driedubbel glas is zwaarder dan dubbel glas en bij grotere oppervlaktes kan het al eerder nodig zijn extra personeel op de klus te zetten, of om een kraan voor het plaatsen te gebruiken, wat de kosten voor het plaatsen opdrijft.

Tevens zullen de kozijnen geschikt moeten zijn voor het plaatsen van driedubbel glas. Driedubbel glas is breder dan dubbel glas en er zal voldoende ruimte in de kozijnen aanwezig moeten zijn om het glas kwijt te kunnen. Voor driedubbel glas is 37mm ruimte in de sponning van het kozijn nodig.

Indien ventilatieroosters in het driedubbele glas wenselijk zijn dan zullen deze iets duurder kunnen uitvallen dan ventilatieroosters welke geschikt zijn voor dubbel glas.

De isolatie waarden van dubbel glas soorten

Voor deze vergelijking zijn we uitgegaan van dubbel glas van 5-15-4 mm. Dit betekend een buitenruit van 5mm dik, een spouw van 15mm breed en een binnen ruit van 4mm dik. Dit zijn gangbare diktes welke in 95% van de gevallen worden gebruikt bij het plaatsen van glas.

De warmte isolatie waarden (U-waarden) van de verschillende dubbel glas soorten:

 • Normaal dubbel glas met luchtvulling: ca. 3,0 W/m2K
 • HR isolatie glas met luchtvulling: ca. 1,8 W/m2K
 • HR+ isolatie glas met luchtvulling: ca. 1,4 W/m2K
 • HR++ isolatie glas met argon of krypton vulling: ca. 1,1 W/m2K
 • HR+++ isolatie glas met argon of krypton vulling: ca. 0,7 W/m2K

Let op: de U-waarden zullen in de praktijk per fabrikant verschillen. Deze U-waarden zijn gemiddelden U-waarden berekend aan de hand van specificaties van glasfabrikanten welke glas op de Nederlandse markt leveren.

Ter vergelijking: enkelglas heeft een U-waarde van ca. 5,7 W/m2K

Met normaal dubbel glas heb je al een twee keer betere warmte isolatie dan met enkelglas. HR+++ glas kan op zijn beurt weer drie tot viermaal zo goed isoleren dan normaal dubbel glas.

Dubbel glas prijzen

De prijzen van verschillende soorten dubbel glas:

 • Normaal dubbel glas: ca. 42,50 euro per m2
 • HR glas: ca. 45 euro per m2
 • HR+ glas: ca. 47,50 euro per m2
 • HR++ glas ca. 60 euro per m2
 • HR+++ glas ca. 80 euro per m2

Dit zijn prijzen inclusief btw en exclusief plaatsing.

Deze prijzen zijn berekend aan de hand van gemiddelden van adviesprijzen welke glashandels hanteren. Bij grote of kleine volumes zullen de prijzen hiervan afwijken.

Let op: de isolatiewaarden van dubbelglas kunnen per fabrikant verschillen.

Deze dubbel glas prijzen zijn puur voor de levering van het glas. Daarnaast heb je nog de kosten voor het eventueel verwijderen en afvoeren van het oude glas, de kosten voor het plaatsen van het glas en de kosten voor beglazingsmaterialen zoals glaslatten en beglazingskit.

De uiteindelijke kosten voor het laten plaatsen van dubbelglas zijn ook afhankelijk van het type woning en de etage waarop het glas geplaatst moet worden.

Benieuwd wat dubbel glas in jou situatie gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een glaszetter offerte aan. Je krijgt dan binnen enkele dagen van een 6-tal glaszetters een vrijblijvende offerte voor de gehele klus zodat je precies weet waar je aan toe bent.

De bovenstaande prijzen zijn de prijzen voor dubbel glas zonder iets extra’s. In bepaalde gevallen kan het echter wenselijk, of zelfs verplicht zijn, om veiligheidsglas of brandwerend glas toe te passen.

Dubbel veiligheidsglas

We onderscheiden twee soorten veiligheidsglas: gelaagd glas en gehard glas.

Gelaagd glas

Gelaagd glas bestaat uit twee glasplaten waar tussen een transparante folie geperst is. Bij glasbreuk blijven de scherven aan folie zitten zodat ze je niet kunnen verwonden.

Gehard glas

Gehard glas ontstaat door glas te verhitten en het vervolgens snel af te koelen. Omdat de buitenkant van het glas sneller zal afkoelen dan de binnenkant ontstaat er spanning in het glas. Deze spanning zorgt ervoor dat het glas veel sterker wordt. Indien gehard glas breekt dan valt het in vele kleine stukjes uit elkaar zodat het risico op verwondingen gering is.

Veiligheidsglas in de schuifpui

Veiligheidsglas kan gebruikt worden om dubbel glas te maken. Dit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een schuifpui. Dit is verplicht omdat het glas tot (bijna) aan de grond komt waardoor het makkelijker stuk zou kunnen gaan als er tegenaan gelopen wordt.

Bij schuifpuien wordt er gebruik gemaakt van gelaagd isolatieglas. Zowel de binnen- als buitenkant van het raam zullen bestaan uit gelaagd glas. Dit glas kan ook voorzien wordt van een metaalcoating zodat het in HR++ uitvoering leverbaar is. Tevens kan de spouw gevuld worden met edelgas zodat er een nog betere warmte isolatie ontstaat.

De samenstelling van gelaagd glas

De samenstelling van het gelaagde isolatieglas kan variëren. De goedkoopste samenstelling is 33.1 – 33.1 Dit betekend een glasplaat van 3mm, een transparante folie van 1mm en een glasplaat van 3mm. Het glas aan de binnenzijde heeft dan dezelfde samenstelling als het glas aan de buitenzijde van de woning.

Een samenstelling zoals 33.2 – 33.2 bestaat uit glas van 3mm met daar tussen 2 transparante folies van 1mm. In deze samenstelling is het glas nog sterker en geeft het, tot op bepaalde hoogte, een bescherming tegen inbraak.

Een samenstelling zoals 44.2 – 44.2 bestaat uit glas van 4mm met daar tussen 2 transparante folie. De dikkere glasvlakken kunnen nodig zijn als het oppervlakte groot is of als extra inbraakwering (of inbraakvertraging) gewenst is.

Dubbel veiligheidsglas prijzen

De kosten van gelaagd isolatie glas voor verschillende samenstellingen:

 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 33.1 – 33.1: 110 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 33.2 – 33.1: 118 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 33.2 – 33.2: 120 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 44.1 – 33.1: 122 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 44.2 – 33.1: 135 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 44.1 – 44.2: 137 euro per m2
 • HR++ 2-zijdig gelaagd isolatieglas 44.2 – 44.2: 140 euro per m2

Deze prijzen zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen welke fabrikanten hanteren en zijn exclusief plaatsing en inclusief btw.

Benieuwd wat dubbel veiligheidsglas, inclusief het plaatsen, in uw situatie kost? Vraag dan vrijblijvend een glaszetter offerte aan.

Gelaagd HR++ isolatieglas is ongeveer tweemaal zo duur als gelijkwaardig HR++ isolatieglas.

Gelaagd glas is niet alleen inbraakwerend, het is ook beter geluidswerend. Geluidswering kan ook een argument zijn om de woning van gelaagd isolatieglas te voorzien.

Gehard glas wordt in de praktijk niet vaak toegepast als isolatieglas. Gehard glas kan ook gelaagd worden. Door gehard gelaagd glas als isolatieglas uit te voeren ontstaat er een goede inbraakwering, dit kan een argument zijn om dit toe te passen.

De besparing van dubbel glas

Tot nu toe hebben we alleen gehad over de kosten van dubbel glas. Het is goed om te weten dat er met dubbel glas veel bespaart kan worden op de stookkosten. Dubbel glas zorgt dan ook niet alleen voor wooncomfort, het is ook een goede economische investering.

Afhankelijk van het glas oppervlak van de woning zal er meer of minder bespaart worden door de woning te voorzien van (HR) isolatieglas. Een appartement heeft nu eenmaal minder glasoppervlakte dan een vrij staand huis.

Met het groter worden van de woning zal er ook meer bespaart kunnen worden op de stookkosten. Daar staat wel een grotere investering tegenover.

Terugverdientijd van HR++ isolatieglas

Als we voor de verschillende huistypen alles doorrekenen dan komt daar uit dat de investering in isolatieglas in 10 tot 12 jaar terug verdient is door te besparing op de stookkosten. Ongeacht het glasoppervlakte van de woning. Met het groter worden van het glasoppervlak is de investering maar ook de besparing groter.

De besparing op stookkosten met dubbelglas

Hieronder hebben we de besparing op stookkosten voor verschillende woningtype op een rijtje gezet:

 • Appartement – ca. 200 euro per jaar besparing
 • Rijtjes huis – ca. 240 euro per jaar besparing
 • Hoekwoning – ca. 350 euro per jaar besparing
 • Twee onder één kap woning – ca. 440 euro per jaar besparing
 • Vrijstaande woning: ca. 600 euro per jaar besparing

De investering om een woning van HR++ isolatieglas te voorzien

Hieronder de gemiddelde investering om een woning te voorzien van HR++ isolatieglas, inclusief het plaatsen van het glas en het afvoeren van het oude glas:

 • Appartement – ca. 2.000 euro
 • Rijtjes huis – ca. 2.400 euro
 • Hoekwoning – ca. 3.500 euro
 • Twee onder één kap woning – ca. 4.440 euro
 • Vrijstaande woning: ca. 6.000 euro

Deze prijzen zijn gebaseerd op gemiddelde offerte prijzen en kunnen in uw situatie afwijken. Benieuwd naar de investeringskosten van HR++ isolatieglas in uw situatie? Vraag dan vrijblijvend glaszetter offertes aan.

3 gedachten over “Dubbel glas prijzen

 • 15 oktober 2016 om 16:25
  Permalink

  Fijn om dubbel glas prijzen inzichtelijk te hebben, kosten vallen mij nog mee

 • 14 december 2016 om 15:58
  Permalink

  Wat een goede en complete blog! Ik vind het leuk om te zien dat onze conculega’s zo’n complete en informatieve blog schrijven. Wij zien bij ons nog steeds veel klanten die dubbel glas in Den Haag willen laten plaatsen, maar helemaal niet weten wat ze precies willen. Deze blog kan heel goed werken voor klanten om zelf informatie te vinden op het internet.

  Groet,

  Maickel – Sterglas

 • 2 januari 2017 om 14:43
  Permalink

  Mooi artikel! En dank voor de duidelijke uitleg.

  Gr.
  Rob

Reacties zijn gesloten.