Asbest verwijderen kosten

Asbest verwijderen in uitvoeringJe bent benieuwd wat de kosten zijn om asbest te laten verwijderen? Op deze pagina zullen we proberen je zo goed mogelijk antwoord op deze vraag te geven. Op deze pagina kom je tevens alles over asbest te weten.

Heb je geen zin om een heel verhaal over asbest te lezen? Vraag dan direct offertes aan. Dit kan onderaan deze pagina. Je komt dan precies te weten komt wat asbest verwijderen in jouw situatie gaat kosten. Een offerte aanvragen heb je binnen 2 minuten geregeld, het kost je niets en het verplicht je tot niets.

Wat goed om te weten is, is dat het een misverstand is dat als er asbest aanwezig is in een woning of bedrijfspand, het altijd verwijderd moet worden. Als hecht gebonden asbest in materiaal zit waar weinig mee gebeurt en wat ook niet kan verweren, hoeft het vaak niet verwijderd te worden. Je hoeft ook niet altijd zelf op te draaien voor de kosten van asbestsaneringsbedrijven voor het verwijderen van asbest. Onderstaand vind je meer informatie over de kosten van asbestsanering.

Asbestsanering kosten

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden, deze moeten daarom worden verwijderd tussen nu en 2024.

Een asbestsaneringsbedrijf kan asbest veilig verwijderen zonder dat er teveel in de lucht komt. Asbest is opgebouwd uit kleine vezels. Als deze vezels in de lucht terecht komen, kunnen ze in de luchtwegen van personen terecht komen. Dit kan in het ergste geval longkanker tot gevolg hebben.

Vanwege de gevaren van asbest is het zaak dat je een bedrijf inhuurt voor het verwijderen van asbest en niet zelf aan de slag gaat. Als asbest overigens in gebonden staat verkeerd, is het niet schadelijk. Of dit het geval is kan onderzocht worden door een asbest specialist.

Asbestsaneringsbedrijven

Als je het vermoeden hebt dat er asbest in jouw woning zit, kun je een asbestsaneringsbedrijf inschakelen. Een professioneel asbestsaneringsbedrijf herken je aan de SC-530 certificering. Asbestverwijderingsbedrijven maken gebruik van speciale overalls en maskers met luchtfilters. In een mobiele douchewagen kunnen de asbest verwijderaars zich douchen.

Onderdeel van de werkzaamheden van asbestsaneringsbedrijven is een inventarisatie. Er wordt dan gekeken of er inderdaad asbest aanwezig is in jouw woning en om welke soort asbest het gaat. Bij hecht gebonden asbest is het niet altijd noodzakelijk dat te laten verwijderen. Bij niet hecht gebonden asbest is dit wel het geval.

Asbestsaneringsbedrijven stellen een inventarisatierapport op waarin staat wat de omvang van de gevonden asbest is en hoe het aangepakt kan worden.

Kosten van een asbestsaneringsbedrijf

Voor asbestinventarisaties rekenen asbestsaneringsbedrijven een bedrag vanaf 145 euro. Dit is ongeveer 30 procent van het totaalbedrag wat de inventarisatie en verwijderen asbest bevat.

Als je de asbest zelf wilt slopen of door asbestsaneringsbedrijven wilt laten gebeuren, dien je minimaal te beschikken over een type A inventarisatierapport. Een type 0 inventarisatierapport is hier onvoldoende bewijs voor. Een type A onderzoeksrapport is duurder dan een type 0. Er wordt een bedrag vanaf 350 euro voor gerekend.

Zoals gezegd is de inventarisatie door asbestsaneringsbedrijven ongeveer 30 procent van het totaalbedrag. Daar komen dus nog ongeveer 70 procent aan verwijderingskosten bovenop, afhankelijk van de situatie.

Om te weten wat de kosten in jouw situatie zijn kan je onderaan deze pagina vrijblijvend offertes aanvragen.

Asbestinventarisatie kosten

Het is wettelijk bepaald dat er eerst een asbestinventarisatie moet plaatsvinden voordat asbest verwijderd wordt. De voorwaarde om een asbestsanering te laten doen, is dat er een onderzoek wordt gedaan naar de hoeveelheid asbest. Dit heet ook wel een asbestinventarisatie. Er zijn drie soorten onderzoeken, hier worden ze qua kosten van laag naar hoog behandeld.

Type 0 asbestinventarisatie

Het type 0 is een waarneming op het blote oog om te kijken of er mogelijk materiaal -wat direct waarneembaar is-, asbest bevat. De asbestinventarisatie kosten van onderzoek type 0 liggen tussen de 100 en 200 euro. Dit onderzoek is overigens ongeldig om als bewijs voor asbestsanering te dienen.

Type A asbestinventarisatie

Het type A onderzoek kan daar wel voor dienen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gereedschap en worden er materiaalmonsters genomen. De klant krijgt dan een rapport waarin staat waar er asbesthoudend materiaal is aangetroffen. De asbestinventarisatie kosten voor het onderzoek type A liggen tussen de 300 en 400 euro.

Type B asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie type B is nodig als er dingen kapot moeten worden gemaakt. Dit gaat om niet-waarneembare asbest. Het onderzoek type B kan worden aangeraden na het onderzoek type A. De asbestinventarisatie kosten van het onderzoek type B liggen tussen de 600 en 1500 euro.

Asbestsanering kosten methodes binnen

Als er in een binnenruimte asbest verwijderd moet worden, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende methodes.

Containment methode

De eerste soort is de containment methode. De asbest specialist bouwt dan een ruimte met folie om de asbestbron heen. Deze nieuwe ruimte is afgesloten van de rest van de ruimte en wordt onder druk gehouden. Door een onderdruk komen de asbestvezels vrij en worden gelijk opgevangen door een machine.

Als de werkzaamheden klaar zijn, moet er in de afgesloten containment ruimte worden gemeten of er nog asbest in de lucht zit. Is dit niet het geval, dan wordt de ruimte vrijgegeven aan de rest van de ruimte. Het verwijderen kost veel geld, rond de 850 euro ligt de minimumprijs.

Couveuse methode

De tweede methode is de couveuse methode, die vergelijkbaar is met de containment methode. Er wordt een hele grote zak rond de ruimte geplaatst. Hier kan een specialist gewoon in lopen met een speciaal pak en masker. Een asbeststofzuiger ruimt het asbest op.

Pas als er een meting gedaan wordt waaruit blijkt dat er geen asbestvezels meer in de couveuselucht zitten, wordt de ruimte weer vrijgegeven.

Foam shield methode

Dit is een vrij moderne methode. Foam Shield is een soort schuim dat als een schild over al het asbest wordt aangebracht. De asbest neemt het schuim op, waardoor de vezels zwaarder worden. Dit verkleind de kans aanzienlijk dat de vezels vrij kunnen komen. Dit versneld het saneringsproces, omdat de vezels ingekapseld zitten in de schuim.

De vierde methode is de methode die wordt gebruikt als er asbest in de buitenlucht verwijderd moet worden. Deze methode wordt verderop beschreven.

Asbest verwijderen kosten per m2

Een indicatie voor wat kost asbest verwijderen per m2 is tussen de 10 en 25 euro. Een ruimte tot 35 m2 kost dus maximaal 875 euro.

Voor twee ruimten die bij elkaar 70 m2 zijn, verdubbelen de kosten. Asbestsanering van de schoorsteenmantel kost tussen de 650 en 750 euro. Als het om golfplaten gaat, worden de kosten per aantal golfplaten berekend en niet per vierkante meter.

Asbestsanering kosten buiten

Asbestlint

Als er buiten asbest verwijderd moet worden, wordt de locatie eerst afgezet met asbestlint. Er worden op locatie asbestcontainers klaargezet en er wordt folie op de vloeren gelegd. De asbest wordt verpakt in de container gelegd.

Asbest wordt zo veilig mogelijk gedemonteerd, verpakt en afgevoerd. Eventuele vrijgekomen asbest wordt weggezogen. Alles wat in aanraking is geweest met de asbest wordt grondig gereinigd.

Daarna komt er een onafhankelijke inspectie die controleert of er geen asbest in de lucht meer zit. Na goedkeuring wordt de locatie vrijgegeven.

Bij bijvoorbeeld een asbestsanering van een dak waar riet onder zit, kan in enkele gevallen het riet blijven zitten. Meestal wordt het uit voorzorg weggehaald. Tot 10 kubieke meter asbest in het dak weghalen kost tussen de 500 en 600 euro. Dit geldt als een kleine klus en de asbest verwijderen kosten zijn dus laag.

Bij een gemiddelde klus van 30 tot 50 kubieke meter aan asbestsanering, is 1000 euro geen gek bedrag. Soms kan voor het verpakken en afvoeren van de asbest ook nog kosten verrekend worden.

Wat kost asbest verwijderen als je het zelf doet?

Controleer altijd eerst of de asbest in je woning wel onder de verplicht te verwijderen asbestsoort valt. Soms is het niet eens nodig de asbest te verwijderen. Het zelf verwijderen van golfplaten die asbest bevatten is toegestaan tot 35 kubieke meter. Je moet wel altijd toestemming aan de gemeente vragen.

Je mag het materiaal niet beschadigen, dan kunnen er vezels vrijkomen. Bij een huurwoning is de verhuurder of woningbouwvereniging verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. De overheid wil meebetalen omdat de volksgezondheid belangrijk is.

30 tot 50 kubieke meter golfplaten asbest verwijderen kost zo’n 750 tot 800 euro. Je kunt zo’n 1000 tot 4000 euro besparen als je zelf het asbest verwijderd. Als dit niet volgens de wetgeving gebeurt en handhavende instanties constateren gezondheidsrisico’s, dan kan je hele winst teniet worden gedaan door een boete of het verplicht inschakelen van een asbestsaneringsbedrijf.

Asbestsaneringsbedrijf inhuren

Als je alle risico’s en regels bij elkaar optelt die gelden voor het verwijderen van asbest, dan is het slimmer om een gespecialiseerd bedrijf in te huren. Dit is overigens wettelijk verplicht als de oppervlakte meer dan 35 m2 bedraagt.

Asbestsaneringsbedrijven hebben de kennis over wat er wel en niet mag bij het demonteren van asbest. Bovendien beschikt het personeel over speciale pakken en maskers zodat hun gezondheid niet gevaar loopt. Meestal zorgen ze er gelijk voor dat het asbest verpakt en afgevoerd wordt. De investering die je doet in het asbestbedrijf scheelt je dus een hoop tijd en moeite. Om het voordeligst uit te zijn bij het inschakelen van een asbestsaneringsbedrijf bij jou in de buurt, kun je offertes aanvragen, dit kan onderaan deze pagina.

Hoe ga je te werk bij zelf asbest verwijderen?

Bij kleine hoeveelheden asbest, mag je deze zelf verwijderen. Je moet dan wel een sloopmelding bij de gemeente doen, om er een vergunning voor te krijgen. Dat is verplicht. Er zitten ook strenge regels verbonden aan het verwijderen van asbest. Houd je hier geen rekening mee, dan kan je een milieudelict plegen.

Allereerst mag je alleen hecht gebonden asbest verwijderen waarvan de vezels goed vastzitten. Dit is bijvoorbeeld in dakplaten.

Bij isolatiemateriaal gaat het vaak om niet hecht gebonden asbest. Tot aan 35 kubieke meter mag je zelf hecht gebonden asbest verwijderen met toestemming van de gemeente. Ga zorgvuldig te werk en gebruik een masker om te voorkomen dat je per ongeluk asbestvezels in kunt ademen. Maak ook gebruik van een wegwerpoverall.

Zorg dat je de asbestplaten nat maakt vooraf aan de demontage. Er mag nooit in asbestmateriaal gezaagd worden, het moet altijd in zijn geheel gedemonteerd worden.

Veel gemeenten stellen asbestafvalzakken ter beschikking om het asbest in af te voeren. Reinig op het einde alles wat met de asbest in aanraking is geweest. Gebruik geen bezems bij het opruimen van de ruimte, hierdoor kunnen asbestvezels in de lucht gaan vliegen. Gebruik bij voorkeur een stofzuiger, die niet in het huishouden wordt gebruikt.

Wat kost asbest verwijderen en afvoeren?

Vaak zitten er aan het afvoeren van het asbest ook nog kosten, omdat het verpakt wordt in speciaal landbouwplastic en naar een speciale stortplaats moet. Per 100 kilo kost het afvoeren zo’n 25 euro. Elke gemeente heeft speciale losplaatsen voor asbest. Let op dat als je het asbest zelf wilt afvoeren, je voor niet hecht gebonden asbest een vergunning moet hebben.

Wat kost asbest verwijderen bedrijfspand?

In 2016 heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen voor het laten verwijderen van asbest. De meeste asbestdaken komen voor bij agrarische bedrijven. De overheid heeft 15 miljoen apart gezet om het verwijderen van asbest in bedrijfspanden en bij particulieren te ondersteunen.

Soms valt het verwijderen van asbest in een bedrijfspand echter onder de taak van de verhuurder van het pand. Hiervoor kijk je in de huurovereenkomst.

Subsidie verlaagd kosten asbestsanering

De aanvragen die nu nog worden gedaan om subsidie te krijgen voor asbestsanering, worden pas begin 2017 beoordeeld. De aanvragen kunnen worden gedaan tot en met eind 2019. De subsidie bedraagt 4,50 euro per kubieke meter. Per adres kan er een maximum van 25.000 euro subsidie gekregen worden.

De subsidie kan alleen aangevraagd worden als de oppervlakte van de te verwijderen asbest meer is dan 35 kubieke meter. Een addertje onder het gras wat betreft deze subsidie, is dat je je moet laten registreren in het Landelijke Asbest Volgsysteem(LAV). Soms wegen de kosten van het registreren niet op tegen de subsidie die je krijgt.

Asbest verwijderen kosten en storten

Je mag asbest niet zomaar bij het grofvuil gooien. Je moet het verpakken en op speciale plaatsen brengen. Bovendien mag je het asbest niet beschadigd afleveren. Bij een beschadiging kunnen asbestvezels vrijkomen. Zorg in ieder geval dat je bij beschadiging de vezels niet kunt inademen. De kosten voor het laten brengen naar de asbeststortplaats ben je benzine kwijt en de kosten voor het inleveren zijn zo’n 100 euro per ton.

Onvoorziene asbest verwijderen kosten en lasten

Bij het niet verwijderen van asbest kan de waarde van bijvoorbeeld een boerderij dalen. Er zijn kosten die gemaakt worden na het verwijderen van het asbest, die veel over het hoofd gezien worden. Bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuw dak met goede isolatie.

Tijdens het verwijderen van de asbest moet het huis leeg zijn, dus zal een gezin tijdelijk ergens anders moeten wonen. Het plaatsen van een nieuw dak brengt ook kosten met zich mee. Je kunt rekenen op een minimumprijs van 45 euro per m2.

Asbest verwijderen kosten en zonnepanelen plaatsen

Als een eigenaar ervoor kiest om na de asbestsanering, zonnepanelen te laten plaatsen op het dak, kan het proces zo’n 2 tot 3 weken in beslag nemen. Je kunt dan je eigen stroom produceren op een duurzame manier. Bovendien zijn er verschillende subsidieregelingen om de aanleg van zonnepanelen te stimuleren. De terugverdientijd van de zonnepanelen start soms al bij 5 jaar.

Wat kost asbest verwijderen?

Zoals je hebt kunnen lezen, hoeft niet alle soort asbest verwijdert te worden. Het is dus eerst zaak om een inventarisering te laten doen door een asbestsaneringsbedrijf. Dit kost geld. Daarna kun je ervoor kiezen om zelf de asbest te verwijderen met hoge risico’s en rekening houdend met veel regels. Als dit verkeerd gaat, ben je meer geld kwijt dan je voor het inhuren van een bedrijf was geweest. Daarom is het advies ook om het werk door professionals te laten doen. Wil je de kosten berekenen naar jouw situatie? Dan kan je onderaan deze pagina offertes opvragen.

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest vezels

De verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen is asbest. Het bevat vezels die niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is weer onder te verdelen in verschillende soorten. Vanaf 1945 is de asbest veelvuldig gebruikt in bijvoorbeeld cement en als isolatie. Als asbest vrij komt uit deze materialen, dan vliegen de vezels door de lucht. Bij inademen zijn deze schadelijk en kunnen verschillende ziektes, zoals longkanker, tot gevolg hebben die vaak pas jaren na blootstelling worden geconstateerd.

Waarom werd er gebruik gemaakt van asbest?

Als het zo schadelijk is, waarom werd er dan vroeger zoveel gebruik gemaakt van asbest bij het bouwen van huizen en boerderijen? Tot aan 1993 werd asbest veel gebruikt als isolatiemateriaal. Het werd samengeperst en in platen gedrukt. Asbest is bijzonder sterk en slijtvast. Bovendien was het materiaal goedkoop.

Als asbestvezels in aanraking komen met water, leveren ze geen gevaar op. Het schuren, boren of zagen van asbestmateriaal is erg gevaarlijk. Dan komen de vezels vrij en kunnen ze worden ingeademd. Er zijn strenge wettelijk regels voor het opruimen van asbest, omdat het vrijkomen van de vezels kankerverwekkend is als het ingeademd wordt.

Plaatsen waar asbest kan zitten

Waar asbest veel bij gebruikt is, is dakbedekking. Golfplaten zijn veel gebruikt voor de daken van agrarische bedrijven. Deze zijn meestal grijs of rood van kleur. Als de platen zijn verweerd door het weer, kunnen er asbestvezels vrijkomen.
Asbest is ook gebruik in gevelplaten, in allerlei kleuren. Maar ook de binnenkant van afzuigkappen werd soms bekleed met asbest, omdat het brandwerend materiaal is.

Niet hecht gebonden asbest is nog gevaarlijker, omdat de vezels veel makkelijker vrij kunnen komen. Deze soort asbest is bijvoorbeeld gebruikt bij afdichtkoorden van de glasplaten van kachels. Kijk na of je woning voor 1990 is gebouwd, dan is de kans op asbest groot. Na 1994 was asbest verboden om te gebruiken in de bouw.

Offerte aanvragen asbestsanering

Benieuwd wat asbest verwijderen in jouw situatie kost? Vul dan onderstaand formulier in. Wij zoeken maximaal 6 asbestsaneringsbedrijven welke voor jouw situatie de beste aanbieding kunnen doen. Je ontvangt binnen 2 dagen hun aanbiedingen. Deze service is geheel vrijblijvend en het verplicht je tot niets.

Eén gedachte over “Asbest verwijderen kosten

  • 9 maart 2017 om 12:45
    Permalink

    Graag een offerte voor het laten verwijderen van asbest golfplaten +/- 88m2 (verdeeld over 2 schuren)

    Max budget €1000

Reacties zijn gesloten.