Notariskosten

Een notaris heeft de wettelijke bevoegdheid om aktes op te maken. Bespaar hier op je notariskosten door offertes te vergelijken.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten

De notarissen waar wij mee samenwerken bevoegd om aktes op te maken in de volgende rechtsgebieden:

 • Personen- en familierecht
 • Onroerend goedrecht
 • Rechtspersonenrecht

De diensten welke de notarissen onder personen- en familierecht leveren zijn:

 • Samenlevingsovereenkomst
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Testament
 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Voogdij
 • Echtscheidingsakte
 • Verklaring van erfrecht
 • Schenking
 • Volmacht

De diensten die notarissen onder onroerend goedrecht leveren zijn de hypotheekakten en de akte van levering.

De diensten die notarissen onder rechtspersonenrecht leveren zijn de diensten welke te maken hebben met rechtsvormen zoals de oprichting van een bedrijf of stichting.

Vergelijk de kosten van notarissen bij je in de buurt. Vul het formulier onderaan deze pagina in en ontvang kostenopgaven van notarissen welke je vrijblijvend kunt vergelijken. Wij zoeken de notarissen welke je de beste aanbieding kunnen doen voor de dienst welke je nodig hebt.

Door het aanvragen van offertes krijg je direct helder wat de notariskosten zullen zijn. Hiermee voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan. In de offertes zullen de notarissen vast leggen welke werkzaamheden zij voor u zullen verrichten en tegen welke kosten zij dit zullen doen.

In de offertes die je zult ontvangen zullen de notarissen een vast bedrag voor de door jouw gewenste notariële dienst geven zodat je altijd precies weet wat je kwijt bent. In sommige, maatwerk, gevallen is het voor een notaris niet mogelijke om vaste notariskosten op te geven. In deze gevallen zal je een uurtarief aangeboden krijgen met daarbij een indicatie van het te verwachte aantal uren welke nodig zijn voor je opdracht. Vraag direct vrijblijvend notaris offertes aan.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten hypotheekakte

Notaris welke akte ondertekend

Voor het opstellen van een hypotheekakte zijn er naast de kosten voor het honorarium voor de notaris nog andere notariskosten. Deze zijn: de recherchekosten voor het kadaster, de inschrijfkosten in het kadaster, de wettelijk verplichte btw en eventuele bijkomende kosten.

De recherchekosten voor het kadaster verschillen per notaris. Dit zijn de kosten welke een notaris in rekening brengt voor (klein) uitzoekwerk in het kadaster. De inschrijfkosten voor het kadaster zijn de kosten die het kadaster vraagt voor inschrijving in het register. De kosten zijn vastgelegd en zijn via iedere notaris gelijk. Als er in jouw geval sprake is van bijkomende kosten dan zullen deze je voor het passeren van de hypotheekakte kenbaar worden gemaakt.

De kosten van de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Dit houdt in dat je het honorarium van de notaris, de recherchekosten en inschrijfkosten voor het kadaster, de btw en eventuele bijkomende kosten mag aftrekken bij de belastingdienst.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten testament

Testament door notaris

Bij het vastleggen van een testament zijn er naast de kosten van het honorarium voor de notaris nog andere, bijkomende kosten.

Je testament zal vastgelegd moeten worden in het Centraal Testamentenregister (CTR), hiervoor betaal je inschrijfkosten. Daarnaast zal je btw moeten betalen.

Indien er bijkomende kosten zijn dan zullen deze aan je middels de offerte kenbaar worden gemaakt.

Centraal Testamentenregister

In een centrale database houden notarissen bij voor wie zij een testament hebben opgemaakt, dit is het Centraal Testamentenregister. In deze database is vastgelegd wie een testament heeft vastgelegd, deze database geeft echter geen inzage in het testament.

De kosten opstellen testament

De kosten voor het opstellen van een testament bepaald iedere notaris zelf, deze kosten kunnen behoorlijk uiteenlopen. Deze prijzen liggen in de bandbreedte van 200 tot 600 euro. Het is daarom raadzaam om altijd eerst notarissen met elkaar te vergelijken voordat je een testament laat vastleggen.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten akte huwelijkse voorwaarden

Naast het honorarium van de notaris zijn er kosten voor het inschrijven in het huwelijksgoederenregister en de btw.

Centraal Testamentenregister

Daarnaast zijn er, indien je dit wenst, inschrijfkosten voor het Centraal Testamentenregister. Als er, in jouw geval, sprake is van bijkomende kosten dan zullen deze in de offerte aan je kenbaar worden gemaakt.

Het huwelijksgoederenregister

In het huwelijksgoederenregister wordt bijgehouden waarin in jullie geval wordt afgeweken van de algehele gemeenschap van goederen. Het huwelijksgoederenregister wordt vastgelegd bij de rechtbank van de regio waar het huwelijk heeft plaats gevonden en is openbaar.

vraag-offerte-aan

Kosten huwelijkse voorwaarden

De kosten voor een akte huwelijkse voorwaarden worden voor een belangrijk deel bepaald door het honorarium van de notaris. Het is daarom verstandig om meerdere notarissen met elkaar te vergelijken.

Notaris kosten samenlevingscontract

Stel met samenlevingscontract

Naast het honorarium van de notaris zijn er bij een samenlevingscontract alleen de kosten voor de btw. Indien gewenst kunnen afspraken worden vastgelegd in een testament, in dat geval komen er inschrijfkosten voor het Centraal Testamentenregister bij.

Indien er sprake is van eventueel bijkomende kosten voor het samenlevingscontract, dan zal de notaris welke de offerte uitbrengt, je deze in de offerte kenbaar maken. In veel gevallen zullen de kosten van een samenlevingscontract alleen uit de honorarium kosten van de notaris (plus btw) bestaan. Je kunt daardoor veel geld besparen voor jullie samenlevingscontract door notarissen met elkaar te vergelijken.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten voogdij

In je testament kun je een voogd voor je kinderen aan laten wijzen als jijzelf komt te overlijden. In de voogdijbepaling kun je de naam zetten van iemand die jouw kinderen verzorgt als ze nog geen 18 zijn, maar beide ouders wel zijn overleden. Tevens mag de voogd het achtergelaten vermogen beheren. Je kunt in je testament een of twee voogden aanwijzen. Het is goedkoper om een voogd aan te wijzen dan twee.

Een andere rol is die van een bewindvoerder. Deze persoon benoem je om de erfenis te beheren voor de erfgenamen. Deze speciale delen van je testament moeten door een notaris worden vastgelegd. Er is geen vastgesteld bedrag voor het regelen van de voogdij door een notaris. Daarom is het handig om offertes op te vragen, omdat iedere notaris zijn eigen kosten vraagt. De kosten van het regelen van de voogdij liggen tussen de 200 en 600 euro.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten echtscheidingsakte

Je kunt een echtscheidingsakte bij de burgerlijke stand op laten maken. Deze akte is het schriftelijk bewijs van een echtscheiding. De notaris kan je helpen bij de juridische en financiële zaken die bij een echtscheiding komen kijken. Vaak is het bij het hebben van minderjarige kinderen nodig om een ouderschapsplan op te stellen.

Wanneer partners het eens kunnen worden over inboedel en kinderen, scheelt dit een hoop aan kosten voor een advocaat.

De kosten van een notaris bij een echtscheiding zijn hoog, omdat er vaak verschillende aktes moeten opgesteld worden. Zo omvat een echtscheiding al snel een dossier in plaats van een enkele akte. Hoe meer onenigheid, hoe meer kosten er gemaakt moeten worden aan bijvoorbeeld een mediator. Dit kan ook een notaris zijn, maar die helpt bij het bemiddelen.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten verklaring van erfrecht

De notaris kan meerdere registers moeten raadplegen voor het opstellen van een verklaring van erfrecht. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat ze recht hebben op bezittingen van iemand die overleden is. Alleen het tonen van de verklaring van erfrecht is echter niet voldoende, ook de akte van overlijden, het testament en de huwelijkse voorwaarden moeten erbij gepakt worden. Dit valt onder de taken van de notaris.

De verklaring van erfrecht kost bij een notaris meestal rond de 300 euro voor 3 erfgenamen. Voor elke erfgenaam meer moet je vaak bijbetalen. Bij het opmaken van een erfrechtverklaring komen veel kosten kijken die niet altijd duidelijk aangegeven worden. Het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand kost geld, het legaliseren van je handtekening en het inschrijven in het kadaster ook.

Onderaan deze pagina kun je offertes van notarissen opvragen om de totale kosten te vergelijken, maar ook de losse delen die bij een verklaring van erfrecht komen kijken.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten volmacht akte

Bij de notaris kun je een notariële volmacht laten opstellen. Het is van belang dat je deze persoon vertrouwt. Een gevolmachtigde kan alles in naam van de volmachtgever doen, behalve een testament opstellen en trouwen. Je kunt in een volmacht akte laten opnemen welke beslissingen een gevolmachtigde mag nemen. Je kunt een of twee gemachtigden aanwijzen. De kosten voor een volmacht akte liggen rond de 250 euro voor twee gemachtigden, exclusief BTW.

Je kunt door de notaris op de akte laten aangeven wanneer de volmacht ingaat. Wie er eventueel over minderjarige kinderen zorgt als beide ouders zijn overleden, wordt dan weer in je testament opgenomen.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten partnerschapsvoorwaarden

Wil je voorkomen dat na een partnerschap de bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn? Dan kun je een akte met partnerschapsvoorwaarden laten opstellen door een notaris. Dit kun je zowel voor of na het partnerschap opstellen. Bijvoorbeeld bij het opstarten van een bedrijf kan dit voorkomen dat schuldeisers bij je partner aankloppen. Bij een scheiding hoef je dan ook niet de waarde van je bedrijf te delen.

De akte van verdeling kan ervoor zorgen dat bepaalde bezittingen of schulden toch van een van beide partners wordt. Bij wie de kinderen gaan wonen na een scheiding kun je niet in de partnerschapsvoorwaarden opnemen. Fiscaal partnerschap staat ook los van de partnerschapsvoorwaarden, dit regel je bij de belastingdienst.

Je kunt de partnerschapsvoorwaarden tegelijkertijd met het testament op laten stellen. Je betaalt hier vaak minstens 500 euro voor. De kosten verschillen echter per notaris, daarom is het goed om offertes te vergelijken via het formulier onderaan deze pagina.

vraag-offerte-aan

Notaris kosten schenking

Door middel van een schenkingsakte kan je een bedrag aan je kinderen of kleinkinderen schenken. Het werk kan je uit handen worden genomen door een notaris. De kosten liggen rond de 200 euro bij een schenker en een ontvanger. Dit geld kun je tot 5141 euro per jaar belastingvrij schenken. Wanneer het volwassen kinderen betreft of het inzake woning of studie betreft, kan een eenmalig bedrag worden geschonken dat nog veel hoger ligt.

Bij sommige schenkingen is er geen notariële akte meer verplicht. De vrijstelling voor schenking ten behoeve van een eigen woning bedraagt 51.407 euro. De ontvanger moet binnen twee jaar het geld besteedt hebben. Als je niet wilt dat het geld toekomt aan schoonkinderen, dan moet je een uitsluitingsclausule laten opnemen bij de schenkingsakte.

Bij een schenking zonder schulderkenning wordt er een bedrag geschonken, maar alleen op papier. De ouders krijgen dan schuld aan de kinderen. Dit kan pas worden opgeëist door de kinderen na overlijden of opname in een verzorgingstehuis van de ouders. Dit is handig als ouders een vermogen hebben, maar dit niet als geld op de bank staat.

vraag-offerte-aan

Onroerend goedrecht

Onroerend goed omvat kwesties over grond en gebouwen op bepaalde grond. Deze materiële zaken worden ook wel vastgoed genoemd. Bijvoorbeeld de verkoop van een huis valt onder het onroerend goedrecht.

Een notaris kan de koper en verkoper begeleiden bij het opstellen van contracten. Een makelaar kan ook contracten opstellen. Echter het opstellen van bijvoorbeeld een leveringsakte valt onder de taken van een notaris. Na het opstellen van deze akte worden de sleutels overgedragen.

Bij de verkoop en aankoop van een woning is het altijd noodzakelijk dat dit via de notaris wordt gedaan. Als verkopende partij heb je ook altijd notariskosten, ook als het huis kosten koper (wat gebruikelijk is) wordt verkocht. Als verkopende partij heb je dan de kosten voor de overdracht en aanpassingen bij het kadaster. Als verkopende partij kan je echter wel besparen op de notariskosten bij de verkoop van je huis.

De hypotheekakte legt vast dat het huis het onderpand is voor een lening van de bank. Voor executieveilingen en splitsingen van meerdere appartementen in een gebouw kan een notaris ook een akte opstellen. Het is goed om van tevoren offertes van notarissen te vergelijken voordat je een akte laat opstellen die onder onroerend goedrecht valt.

Notariskosten vergelijken

Vergelijk de prijzen van notarissen bij je in de buurt. Vul het formulier in en ontvang gratis offertes van notarissen welke je vrijblijvend kunt vergelijken. Wij zoeken de notarissen voor je welke je de beste aanbieding kunnen doen.

Eén gedachte over “Notariskosten

 • 16 augustus 2017 om 16:49
  Permalink

  goed artikel, heel erg bedankt

Reacties zijn gesloten.